Фасети

Фасетите представляват тънки порцеланови пластинки, които се използват както за коригиране на цвета на зъбите, така и за корекция на техните размери и форма

За целта предварително се прави проект на новата усмивка, използвайки технологията за Дигитален Дизайн на Усмивката. Методът е изключително щадящ към емайла на зъба и обикновено не се налага отнемане на голямо количество от него.

При правилна подръжка след фиксирането им могат да бъдат в устата ви цял живот.